O BIBLIOTECE

Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ
Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ

Zarządzenia Rektora 2015 - Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – załącznik nr 3
Oświadczenie autora publikacji dotyczące posiadanej afiliacji Uniwersytetu Pobierz