INFORMATOR

Czytelnia CzasopismGODZINY OTWARCIA KONTAKT
Poniedziałek-piątek 9:00-15.00 (32) 2009 240


REGULAMIN CZYTELNI CZASOPISM

Biblioteka prenumeruje około 150 tytułów polskich i zagranicznych czasopism bieżących oraz gromadzi tytuły archiwalne. Tematyka zbiorów odpowiada profilowi wydziału (między innymi: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia)..
Czasopisma udostępniane są na podstawie zamówienia (dezyderata wypełniona na podstawie opisu w czytelnianym KATALOGU CZASOPISM).
W czytelni można korzystać z komputerów z dostępem do internetu.
Ponadto w księgozbiorze podręcznym znajdują się między innymi drukowane wersje „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i „Polskiej Bibliografii Literackiej” oraz bibliografie zawartości niektórych czasopism a także wybrane publikacje (głównie monografie) dotyczące prasy (wersje drukowane i elektroniczne).