INFORMATOR

Czytelnia OgólnaGODZINY OTWARCIA KONTAKT
poniedziałek–piątek 9.00–18.00 (32) 2009 207


REGULAMIN CZYTELNI OGÓLNEJ

Księgozbiór czytelni liczy ok. 7000 woluminów. Zawiera między innymi słowniki, encyklopedie ogólne i dziedzinowe. Profil zbioru odpowiada istniejącym na Wydziale kierunkom studiów i jest uzupełniany oraz modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

UWAGA!

NIE KSERUJEMY:
– publikacji w formatach większych niż A3,
– książek wydanych do końca 1950 roku,
– egzemplarzy uszkodzonych,
– książek, których kopiowanie uniemożliwia oprawa,
– słowników języka polskiego