INFORMATOR

Godziny otwarciaWYPOŻYCZALNIA
tel. (32) 2009 208
poniedziałek-środa, piątek
9:00–15:00
czwartek 9:00-18:00
CZYTELNIA OGÓLNA
tel. (32) 2009 207
poniedziałek– piątek
9:00–18:00
CZYTELNIA CZASOPISM
tel. (32) 2009 240
poniedziałek-piątek 9:00–15:00
CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA BIBLIOLOGICZNA
tel. (32) 2009 316
poniedziałek – piątek
9.00-13.00
LEKTORIUM KLASYCZNE
tel. (32) 2009 408
poniedziałek– piątek
9:00–16:00