O BIBLIOTECE

HISTORIA

3 w 1, czyli Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1968 - Utworzenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającą w Katowicach. Fundamentem Biblioteki Wydziału Humanistycznego stała się biblioteka istniejąca w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Biblioteka zlokalizowana została przy ulicy Wita Stwosza 17/17 i stanowiła filię Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego.

1973 – wydzielenie z Wydziału Humanistycznego Instytutu Filologii Polskiej. Dotychczasowy księgozbiór podzielono pomiędzy Bibliotekę Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Nauk Społecznych. Biblioteka umiejscowiona została w Sosnowcu przy ul. Bando 8 (obecnie Żytnia)

1974 – przeniesienie Biblioteki na ul. Bieruta 6 (obecnie Kościelna)

1983 – utworzenie Biblioteki Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, podporządkowanej kierownikowi Zakładu (ul. Zegadłowicza 1)

1991 – przeniesienie Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej oraz Biblioteki Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej do Katowic (budynek Wydziału Filologicznego, Pl. Sejmu Śl. 1)

1992 – utworzenie Biblioteki Katedry Filologii Klasycznej

1993 – przekształcenie Biblioteki Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Biblioteczne Laboratorium Dydaktyczne

1997 – przekształcenie Bibliotecznego Laboratorium Dydaktycznego w Bibliotekę Bibliologiczną, podporządkowaną Dyrektorowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

2002 – otwarcie Archiwum Franciszki i Stefana Themersonów. Podstawę zbiorów stanowią materiały przekazane z londyńskiego Themerson Archive przez Jasię Reichardt i Nicka Wadley’a

2007 – połączenie bibliotek: Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Katedry Filologii Klasycznej w Bibliotekę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2008 – uruchomienie komputerowego wypożyczania zbiorów w systemie Prolib. W grudniu 2009 księgozbiór zawierał ok. 137 000 książek, 860 zbiorów specjalnych i 7900 egzemplarzy czasopism.