ZASOBY I ŹRÓDŁA

KatalogiKATALOG ONLINE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Zawiera informacje o zbiorach Bibliotek UŚ i UE

KATALOG KARTKOWY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŚ W KATOWICACH
Katalog dostępny jest na parterze budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach. Obejmuje zasoby wprowadzone do księgozbioru do końca 2008 roku, nabytki późniejsze dostępne są jedynie poprzez katalog online. Dokumenty wydane do 1950 roku włącznie, dostępne są tylko w czytelni ogólnej po zamówieniu z magazynu (dezyderatka wypisana ręcznie). Do korzystania na miejscu przeznaczone są również dokumenty oznaczone w katalogu kartkowym skrótami:

A – Album
B – Miniatura
S – Starodruk

Jednocześnie przypominamy, iż mimo trwających prac nad szybkim wprowadzeniem całości księgozbioru do katalogu komputerowego OPAC, nadal należy posiłkować się katalogiem kartkowym. Połączenie obu katalogów stanowi rzeczywisty obraz zbiorów Biblioteki.

KATALOG CZYTELNI CZASOPISM
Katalog czasopism znajduje się w Czytelni (p. 10), gdzie obowiązuje tradycyjna forma zamawiania czasopism (rewersy kartkowe). Wpływy czasopism rejestrowane są w katalogu komputerowym INTEGRO.