INFORMATOR

Opłaty.
wydanie duplikatu karty 5 zł
kara za przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu 1 zł. za 1 tydzień za każdy wolumin
wysłanie pierwszego monitu 3 zł
wysłanie kolejnego monitu 5 zł
uszkodzenie kodu paskowego 2 zł
zniszczenia książki – należność szacowana w zależności od stopnia zniszczenia min. 15 zł