ZASOBY I ŹRÓDŁA

WYKAZ BIEŻĄCYCH CZASOPISM


Akcent
Albo-Albo
Arcana
Barok
Białostockie Studia Literaturoznawcze BSL
Bibliografia Bibliografii Polskich*
Biblioteka*
Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji*
Biblioteka w Szkole*
Bibliotekarz*
Biblioteki Publiczne w Liczbach*
Bibliotheca Nostra*
Biuletyn PTJ
Colloquia Litteraria
Czas Kultury
Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich*
Dialog
Dialogi Biblioteczne*
Didaskalia
EOS**
Er(r)go
Fa-Art
Film na Świecie
Fronda
Guliwer
Herito
Język Polski
Język Polski w Gimnazjum
Język Polski w Liceum
Język Polski w Szkole IV-VI
Kino
Konteksty
Kronos
Krytyka Polityczna
Książki. Magazyn do czytania
Kultura Popularna
Kultura Współczesna
Kwadratura Koła
Kwartalnik Filmowy
Kwartalnik Opolski
Laboratorium Kultury
Lampa
Litteraria
Litteraria Copernicana
Literatura Ludowa
Literatura na Świecie
Lud
Meander**
Napis
Notatnik Teatralny
Notes Konserwatorski*
Notes wydawniczy
Nowa Biblioteka*
Nowa Dekada Krakowska
Nowe Książki
Nowe Zagłębie
Nowy Filomata**
Odra
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Onomastica
Opcje
Pamiętnik Literacki
Pamiętnik Teatralny
PaperMint
Perspektywy Kultury
Polonica
Polonica Zagraniczne*
Polonistyka
Polska Bibliografia Bibliologiczna*
Poradnik Bibliotekarza*
Poradnik Językowy
Postscriptum
Prace Polonistyczne ŁTN
Przegląd Biblioteczny*
Przegląd Humanistyczny
Przegląd Kulturoznawczy
Przekładaniec
Przestrzenie Teorii
Res Publica Nowa
Rocznik Biblioteki Narodowej
Rocznik Mitoznawczy
Roczniki Biblioteczne*
Roczniki Humanistyczne KUL
Ruch Literacki
Ruch Wydawniczy w Liczbach*
Studies in Polish Linguistics
Stylistyka
Śląsk
Śląskie Studia Polonistyczne
Świat i Słowo
Teatr
Tekstualia
Teksty Drugie
Terminus**
Twórczość
Tygiel Kultury
Tygodnik Powszechny
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
Wielogłos
Zadra
Zagadnienia Informacji Naukowej*
Zagadnienia Naukoznawstwa*
Zagadnienia Rodzajów Literackich
Zeszyty Literackie
Znak


* - tytuły znajdujące się w Czytelni Bibliologicznej
** - tytuły znajdujące się w Lektorium Klasycznym